📜 Dataskyddsförordningen (GDPR) och vår integritetspolicy.
Vi möter alltid våra kunder och samarbetspartners på ett personligt plan. Den nu gällande lagen "om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter" faller sig naturlig för oss i ett mindre och personligt företag där denna lag nu säger att det är dina personuppgifter som du lånar ut till oss och som vi kommer att hantera med omsorg på samma sätt som när man får låna något av en vän. Man lånar inte det vidare utan att först ha frågat vännen om det är ok (alltså med ditt samtycke).

👥 Som kund ingår du ett avtal med oss när du beställer en vara eller en tjänst. Då måste vi alltid använda grundläggande uppgifter som behövs för att fullfölja avtalet, som t.ex. namn och adress eller annan naturlig information för just din beställning. Vi kan också behöva ett telefonnummer och kanske en e-postadress för att kunna kontakta dig.
(Bolagsuppgifter berörs inte av GDPR, utan endast uppgifter som kan härledas till person.)

Om vi behöver samarbeta med någon annan verksamhet för att kunna utföra din beställning, få leveranser alternativt uppfylla garantier eller åtagande för din räkning, och med enda syftet att kunna utföra avtalet, så kan vi naturligt behöva lämna vissa uppgifter till dem.


Vi använder oss av underleverantörer med personuppgiftsbiträdesavtal i enlighet med GDPR, som hjälper oss att behandla och lagra dina data i Sverige på ett säkert sätt genom säkra programsystem.

📨 Mejla gärna till oss men tänk på att mejl (e-post) är en enkel teknik och inte alls så säker som det vi beskrev ovan, så skriv inga känsliga personuppgifter. Vår policy för personuppgifter i mejl och då särskilt de som du skickat till oss via vanlig mejl, är att radera sådana mejl löpande och inte spara personuppgifter i denna form.

Där vi har ditt samtycke och/eller laglig grund för fortsatt behandling flyttar vi över relevant information till vårt affärssystem där vi erbjuder alla kunder att via sin mejladress logga in på en egen kundsida för att kommunicera med oss och se den samlade informationen vi lagrar i vår affärsrelation.
🔐 Alla data hanteras då över säkra krypterade linjer och vi använder din information med vederbörlig sekretess enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) och inom ramen för informationens naturliga sammanhang utifrån dina önskemål och ditt uppdrag. Ger du oss utökade befogenheter att skicka reklam eller information utanför ett visst ärende så kan du när som helst meddela oss att du återtar detta samtycke.

Alla som arbetar med dina uppgifter lyder under sekretessavtal , så dina uppgifter är i goda händer. Datainspektionen är övervakande myndighet och du är i din fulla rätt att kontakta dem för information eller klagomål. datainspektionen.se

Personuppgiftsansvarig info@prudentes.se tel:0762015800
Prudentes Utveckling KB , Hannas, 276 55 Hammenhög